• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Quy định về Việt kiều mua nhà đất tại Việt từ 1/7/2015

Hộ chiếu
Có thể khằng định Luật Nhà ở 2014 đã có những quy định "rất mở" nếu không muốn nói là "quá mở" cho đối tượng là Việt kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Những quy định này sẽ đáp ứng được mong muốn và nhu cầu sở hữu bất động sản ở quê nhà của Việt kiều là rất lớn, trước giờ họ chịu rất nhiều rủi ro để có thể "sở hữu" nhà ở tại Việt Nam, đó là thông qua nhờ người thân quen đứng tên.

>> TPP là gì?

 Quy định về quyền sở hữu nhà ở của Việt kiều được quy định tại Luật Nhà ở 2014 cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả các đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. (Giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 và sẽ căn cứ vào các quy định của Luật quốc tịch).

2. Loại bất động sản được quyền sở hữu: nhà ở thương mại, nhà ở riêng lẻ (nhà phố) và được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật (không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài các trường hợp nêu trên).

3. Thời hạn sở hữu: ổn định lâu dài.

4. Số lượng sở hữu: Không hạn chế

5. Quyền và nghĩa vụ: có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như các chủ thể khác (giống người Việt Nam)

 Sau đây là một số quy định cụ thể của Luật Nhà ở 2014 cho phép Việ kiều được sở hữu nhà ở tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 như sau:

Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.
2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:
a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;
c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

Điều 119. Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở
b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.

Bên cạnh thì tại Điều 169 khoản 1 điểm đ của Luật đất đai 2013 cũng có quy định để khẳng định quyền sử dụng đất của Việt kiều khi sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất
1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:
đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;

--
(*) Hiện  nay Chính phủ và các Bộ liên quan (đặc biệt là Bộ Xây dựng) cũng đang dự thảo những quy định hướng dẫn chi tiết Luật Nhà ở 2014, trong đó có nội dung về quyền sở hữu nhà ở của Việt kiều, chủ yếu là các giấy tờ chứng minh là Việt kiều để thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. IndeedLaw.org sẽ cập nhật những quy định chi tiết này khi có văn bản ban hành.

Bài viết của www.indeedLaw.org
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment