• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Các loại Website thương mại điện tử và điều kiện thiết lập

Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam chủ yếu được điều chỉnh theo các quy định tại Nghị định 52/2013 về Thương mại điện tử. Sau đây Indeed Law xin giới thiệu đến các bạn các loại website thương mại điện tử và điều kiện để thiết lập đối với từng loại là gì.

Theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 72/2013 thì các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm:
" 1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:
a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
b) Website đấu giá trực tuyến;
c) Website khuyến mại trực tuyến;
d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.
4. Đối với các hoạt động thương mại điện tử tiến hành trên mạng viễn thông di động thì sẽ được Bộ Công Thương quy định riêng tại các văn bản khác. "

Điều kiện thiết lập các loại website về thương mại điện tử xin vui lòng kích vào bài viết được link bên dưới: 
> Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng
Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 
Bài viết của www.indeedLaw.org
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment