• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Tóm tắt Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014

indeedLaw.org - Ngày 19/10/2015 Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 8/12/2015 và thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP.

>> Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2014
>> Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn
>> TPP là gì?

Nghị định bao gồm 21 điều khá ngắn gọn (14 trang A4) 
i. Các quy định về doanh nghiệp xã hội. 
ii. Các quy định về con dấu như: 
Điều 12: Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu doanh nghiệp
Điều 13: Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện
Điều 14: Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu
Điều 15: Quản lý và sử dụng con dấu
iii. Quy định về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty tại điều 16. 
iv. Và một số quy định liên quan đến việc quản lý của Nhà nước. 

Cụ thể Nghị định 96/2015/NĐ-CP có hai nội dụng chính như sau: 

1. Con dấu:
Doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
Con dấu bao gồm thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp, ngoài ra có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu.

2. Hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty: 
Các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có. Nghĩa là các các cổ đông được quyền tiếp tục mua theo tỷ lệ tương ứng khi công ty phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu hoặc là mua bán cổ phần lẫn nhau miễn là không được tăng tỷ lệ sở hữu (còn việc tăng số lượng cố phần thì được phép).

Nhận xét: Một số người có ý kiến rằng cho rằng nội dung của Nghị định 96/2015 hướng dẫn Luật doanh nghiệp là quá ngắn và cảm thấy hụt hẫng sau bao nhiêu tháng ngày "chờ đợi mòn mỏi" nhưng theo ý kiến của indeedLaw.org thì Việt Nam ngày càng hội nhập và theo (i) nhu cầu phát triển công tác lập pháp để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế cũng như (ii) yêu cầu từ các nước đối tác của Việt Nam tại các tổ chức thương mại quốc tế thì việc một đạo luật có quá nhiều văn bản hướng dẫn và nội dung nằm tại các văn bản hướng dẫn này quá nhiều là không phù hợp với tình hình chung. Vì thế sự thay đổi công tác lập pháp dần dần hướng đến:
i. Các quy định chi tiết của luật sẽ được quy định tại các văn bản luật.
ii. Các văn bản hướng dẫn của chính phủ, các bộ chỉ tập trung vào hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện chứ không hướng dẫn nội dung các quy định của pháp luật.

Và theo nhận định và nghiên cứu của indeedLaw.org thì các văn bản Luật mới được ban hành trong năm 2014 bên cạnh Luật Doanh nghiệp 2014 như: Luật đầu tư 2014, Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đều đã quy định rất rõ các nội dung được phép, không được phép,... Vì thế tất cả mọi người (doanh nghiệp, luật gia, cơ quan nhà nước,...) nên thay đổi tư duy hiểu luật và áp dụng luật để có thể vận dụng những quy định mới vào cuộc sống và kinh doanh một cách nhanh chóng và kịp thời, tránh tình trạng Luật đã ban hành (có hiệu lực) và quy định rõ ràng mà tất cả mọi người cứ ngồi chờ văn bản hướng dẫn như bao lâu này.

Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment