• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Ưu đãi thuế Công nghệ thông tin

indeedLaw.org - Ngày 7/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 7/10/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015, Chính phủ đã thống nhất quyết định chính sách ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và một số quyết sách để thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

>> TPP là gì?
>> TPP ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
>> Quy định về Ưu đãi Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

Công nghệ thông tin là thay đổi lớn nhất của Việt Nam trong thời gian tới

1. Về chính sách ưu đãi thuế đối với lĩnh vực công nghệ thông tin:
Chính phủ thống nhất với nội dung Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và nhất trí cần có chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin, đặc biệt là liên quan tới phần mềm, dịch vụ phần mềm.
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2015. Văn phòng Chính phủ đôn đóc việc thực hiện.

2. Về thúc đẩy mạnh mẽ thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các Cơ quan Nhà nước
Chính phủ thống nhất đẩy mạnh triển khai hình thức thuê doanh nghiệp công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, báo gồm: phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp… để Cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để bảo đảm an ninh thông tin, Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chỉ định thầu; xác định giá thuê tạm thời ngắn hạn (dưới 12 tháng) nếu chưa đủ điều kiện cần thiết để xác định giá thuê ổn định.

Ngoài ra tại Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 7/10/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015 cũng có quyết định một số nội dung quan trọng khác như: việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế năm 2015, thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất lao đọng của Việt Nam, tính tiền lương vào giá dịch vụ y tế thanh toán bảo hiểm ý tế, dự thảo một số luật, bộ luật quan trọng như: Bộ luật hình sự (sửa đổi), sửa đổi các Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế,…

Cùng với việc các nước hoàn tất việc đàm phán TPP kết thúc tốt đẹp, trong thời gian tới chính phủ các nước phải đệ trình lên Quốc hội để thông qua và Việt Nam sẽ đệ trình để Quốc hội thông qua Hiệp định TPP cho phép Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp định TPP. Trong trường hợp Quốc hội thông qua, thì Việt Nam sẽ phải thay đổi và bổ sung rất nhiều đạo luật để đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định TPP.

Và cũng như vào thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO, vào tháng 5/2006 khi kết thúc đàm phàn và sau đó được Quốc hội chính thức thông qua ngày 11/1/2007. Thời điểm đó và trước khi đó Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung và ban hành rất nhiều luật mới để phù hợp với các quy định của WTO và các cam kết WTO. Thời gian sắp tới Việt Nam sẽ có sự thay đổi, ban hành mới rất nhiều luật, nghị định mới để phù hợp với TPP. Vì thế các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nên theo dõi sát nội dung TPP sẽ được công bố trong thời gian tới, cũng như các luật, chính sách của Việt Nam sẽ thay đổi “chóng mặt” trong thời gian tới để điều chỉnh kịp thời và nắm bắt cơ hội và loại trừ rủi ro pháp lý.

Bản quyền bài viết của indeedLaw.org

Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment