• 0935 864 357
  • LawyerPhanvn@gmail.com
  • All law you need is our mission

Công bố toàn văn Hiệp định TPP bằng Tiếng Anh

Theo thông lệ đàm phán thương mại quốc tế, một hiệp định sẽ chỉ được công bố sau khi các Bên tham gia đàm phán đã hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý. Tuy nhiên, trước nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn của người dân và doanh nghiệp, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định TPP mặc dù thủ tục rà soát pháp lý vẫn chưa hoàn tất.

>> TPP là gì?
>> TPP ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? 

>> Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) xem chi tiết tại: http://tpp.moit.gov.vn/

Các nước TPP đã thống nhất giao Niu Di-lân (nước được giao nhiệm vụ lưu chiểu văn kiện của Hiệp định) công bố toàn văn Hiệp định vào chiều ngày 05 tháng 11 năm 2015 (giờ Hà Nội).

Bộ Công Thương xin trân trọng công bố toàn văn Hiệp định TPP (bản tiếng Anh) đã được các nước TPP thống nhất. Do quá trình rà soát pháp lý vẫn đang tiếp tục nên bản công bố lần này chưa phải là bản cuối cùng. Bản cuối cùng có thể sẽ có một số thay đổi nhưng chỉ là các chỉnh sửa về mặt kỹ thuật, không ảnh hưởng đến nội dung cam kết.

Ngoài các nội dung cam kết trong Hiệp định, trong quá trình đàm phán các nước TPP cũng đạt được một số thỏa thuận song phương. Do các thỏa thuận này chỉ liên quan đến các Bên ký kết nên sẽ được các Bên ký kết công bố riêng. Bộ Công Thương xin công bố kèm theo đây các thỏa thuận song phương mà Việt Nam đã thống nhất với một số nước TPP. Các thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với Hiệp định TPP.

Do các nước TPP vẫn đang tiến hành thủ tục rà soát pháp lý, khối lượng tài liệu phải biên dịch lại rất lớn nên Bộ Công Thương và các Bộ, ngành chưa thể công bố kèm theo bản dịch tiếng Việt của Hiệp định TPP. Để đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành nhanh chóng hoàn tất công việc dịch thuật và công bố bản dịch tiếng Việt trong thời gian sớm nhất.

Sau khi công bố toàn văn Hiệp định, các nước TPP sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định. Mỗi nước, theo quy định của pháp luật nước mình, sẽ dành thời gian nhất định để người dân nghiên cứu Hiệp định trước khi ký kết, dao động từ 60 đến 90 ngày. Sau khoảng thời gian này, các nước TPP sẽ tiến hành ký kết chính thức. Thời điểm ký kết chính thức Hiệp định hiện chưa được xác định nhưng dự kiến sẽ không muộn hơn quý I năm 2016. Sau khi ký chính thức, các nước sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn Hiệp định theo quy định của pháp luật nước mình.

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) xem chi tiết tại: http://tpp.moit.gov.vn/

Vụ Chính sách thương mại đa biên | Cổng thông tin điện tử Bộ Công ThươngMỤC LỤC HIỆP ĐỊNH TPP

Chapter Texts and Associated Annexes
Các Chương và Phụ lục đính kèm

00 - Preamble
Chương 00 - Lời tựa

01 – Initial Provisions and General Definitions
Chương 01 - Các điều khoản ban đầu và định nghĩa chung

02 – National Treatment and Market Access for Goods
Chương 2 - Thương mại hàng hóa

03 – Rules of Origin and Origin Procedures
Chương 3 Quy tắc xuất xứ

04 – Textile and Apparel
Chương 4 Dệt may

05 – Customs Administration and Trade Facilitation
Chương 5 Hải quan và thuận lợi hóa thương mại

06 – Trade Remedies
Chương 6 Phòng vệ thương mại

07 – Sanitary and Phytosanitary Measures
Chương 7 Vệ sinh và kiểm dịch động thực vật

08 – Technical Barriers to Trade
Chương 8 Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT)

09 – Investment
Chương 9 Đầu tư

10 – Cross-Border Trade in Services
Chương 10 Thương mại dịch vụ qua biên giới

11 – Financial Services
Chương 11 Dịch vụ tài chính

12 – Temporary Entry of Business Persons
Chương 12 Nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh

13 – Telecommunications
Chương 13 Viễn thông

14 – E-commerce
Chương 14 Thương mại điện tử

15 - Goverment Procurement
Chương 15 Mua sắm chính phủ

16 – Competition Policy
Chương 16 Chính sách cạnh tranh

17 – State-Owned Enterprises and Designated Monopolies
Chương 17 Doanh nghiệp Nhà nước và hoạt đông độc quyền

18 – Intellectual Property
Chương 18 Quyền sở hữu trí tuệ

19 – Labour
Chương 19 Lao động

20 – Environment
Chương 20 Môi trường

21 – Cooperation and Capacity Building
Chương 21 Hợp tác và Nâng cao năng lực

22 – Competitiveness and Business Facilitation
Chương 22 Cạnh tranh và Tạo thuận lợi kinh doanh

23 – Development
Chương 23 Phát triển

24 – Small and Medium-sized Enterprises
Chương 24 Doanh nghiệp vừa và nhỏ

25 – Regulatory Coherence
Chương 25 Gắn kết môi trường chính sách

26 – Transparency and Anti-Corruption
Chương 26 Minh bạch hóa và Chống tham nhũng

27 – Administrative and Institutional Provisions
Chương 27 Các điều khoản về hành chính và thể chế

28 – Dispute Settlement
Chương 28 Giải quyết tranh chấp

29 – Exceptions and General Provisions
Chương 29 - Ngoại lệ

30 – Final Provisions
Chương 30 - Các điều khoản cuối cùng

Market Access Offers and Country-Specific Annexes
Đề nghị tiếp cận thị trường và các phụ lục chi tiết của các quốc gia

Financial Services Non-Conforming Measures
Những biện pháp không phù hợp đối với dịch vụ tài chính

Government Procurement
Mua sắm chính phủ

Services and Investment Non-Conforming Measures
Những biện pháp không phfu hợp đối với dịch vụ và đầu tư

State-Owned Enterprises Non-Conforming Measures
Những biên pháp không phù hợp đối với Doanh nghiệp Nhà nước


Temporary Entry for Business Persons
Tư cách tạm thời đối với cá nhân kinh doanh

Side Instruments between Viet Nam and TPP countries
Các văn kiện trao đổi giữa Việt Nam và các Quốc gia TPP

Australia
Brunei Darussalam
Canada
Chile
Japan
Malaysia
Mexico
New Zealand
Peru
Singapore
United States
Share on Google Plus

indeedLaw.org

"Cung cấp đầy đủ và chi tiết những kiến thức pháp luật cho mọi người!"

Comment!

0 nhận xét:

Post a Comment